Σελίδες

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

LOVE I.P.A.GamesLooking forward for the ΙΙ I.P.A.Games

Successfully held in Lisbon, Portugal from 14 - 18 May 2018
the :

1st International Police Association Games

with more than 350 participants from 23 countries.

Photo source:Facebook I.P.A. IAC
I.P.A.Τ.Δ.Λάρισας-Εθελοντική αιμοδοσία

                  Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ ΘΕΜΑ: «Εθελοντική αιμοδοσία»   Τη Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στο...