Σελίδες

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

LOVE I.P.A.GamesLooking forward for the ΙΙ I.P.A.Games

Successfully held in Lisbon, Portugal from 14 - 18 May 2018
the :

1st International Police Association Games

with more than 350 participants from 23 countries.

Photo source:Facebook I.P.A. IAC
I.P.A.Τ.Δ.Λάρισας-Προσφορά αίματος για τους πυρόπληκτους της Αττικής από Σέρβο Αστυνομικό μέλος της Τοπικής Διοίκησης του Βράνιε της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Μη Κυβερνητική Οργάνωση Γ.Παπανδρέου 14-Λάρισα Τ.Κ....